ISO9001・IATF16949认证取得状况2019年 9月时的

ISO9001认证取得状況

事业所 认证机构对象标准 首次认证日 认证   机构*1 认证编号 有效期 认证书
株式会社 村田制作所
原料制造部
野洲事业所、八日市事业所
※关于八日市事业所的ISO9001认证书、分成4分详细的资料发表。
ISO9001:2015 2014.05.30 BV 3909751 2020.05.29 (PDF: 1.43MB)
株式会社 村田制作所 八日市事业所
第1陶瓷制造部
※关于八日市事业所的ISO9001认证书、分成4分详细的资料发表。
ISO9001:2015 1998.03.31 BV 4337191  2022.06.14 (PDF: 516KB)
株式会社 村田制作所 八日市事业所
第2陶瓷制造部
※关于八日市事业所的ISO9001认证书、分成4分详细的资料发表。
ISO9001:2015 2005.11.08 BV 3941462 2020.07.23 (PDF: 1660KB)
株式会社 村田制作所
EMI事业部
八日市事业所
第4陶瓷制造部
关于八日市事业所的ISO9001认证书、分成4分详细的资料发表。
ISO9001:2015 2014.08.17 BV 3961493 2020.08.16 (PDF:1106KB)
株式会社 村田制作所 野洲事业所
電極材料制造部
ISO9001:2015 2006.08.31 BV 4151783 2021.07.27 (PDF: 600KB) 
株式会社 村田制作所 野洲事业所
半导体制造部 
ISO9001:2015 1997.10.21 BV 4208573 2021.10.20 (PDF: 102KB)
株式会社穴水村田制作所 ISO9001:2015 1995.07.28 BV 4229959 2021.11.24 (PDF: 842KB)
株式会社ASUWA村田制作所 ISO9001:2015 2004.11.19 BV 3702075 2019.11.21 (PDF: 402KB)
株式会社 AZUMI村田制作所 ISO9001:2015 1997.11.06 BV 3698149 2019.10.07 (PDF: 1693KB)
株式会社 福井村田制作所
(包括宫崎工厂)
ISO9001:2015 1997.04.02 BV 4177811 2021.09.23 (PDF: 4508KB)
株式会社 HAKUI村田制作所 ISO9001:2015 1997.12.01 BV 4087578-3C 2021.10.19 (PDF: 1289KB)
株式会社 冰见村田制作所 ISO9001:2015 1997.12.01 BV 4087578-3B 2021.10.19 (PDF: 1209KB) 
株式会社 伊勢村田制作所 ISO9001:2015 2012.04.06 JQA JQA-QMA14559 2021.04.05 (PDF: 677KB)  
株式会社 出云村田制作所
(包括 IWAMI村田制作所)
ISO9001:2015 1997.07.25 BV 4118318 2021.07.24 (PDF: 1065KB) 
株式会社 金泽村田制作所
(包括仙台工厂)
ISO9001:2015 1995.07.28 BV 3710119 2020.02.20 (PDF: 1073KB) 
株式会社 金津村田制作所 ISO9001:2015 1998.07.01 BV 4057608 2021.07.20 (PDF: 518KB) 
株式会社 小松村田制作所 ISO9001:2015 2007.03.08 BV 4215098 2021.12.05 (PDF: 456KB) 
株式会社小诸村田制作所 ISO9001:2015 2012.10.18 BV 4199460 2021.10.17 (PDF: 473KB) 
株式会社 大垣村田制作所
(包括美祢工厂)
ISO9001:2015 1993.12.01 LRQA 10089063 2021.05.19 (PDF: 766KB) 
株式会社 冈山村田制作所 ISO9001:2015 1998.07.01 BV 3898600 2020.07.06 (PDF: 1223KB) 
株式会社 鲭江村田制作所 ISO9001:2015 1997.08.14 BV 4329774 2022.04.26 (PDF: 420KB) 
株式会社 東北村田制作所
(包括本宫工厂, 鹿沼工厂, 野洲事业所模组事业本部 能源设备事业部)
ISO9001:2015 2001.10.11 BV 4241656 2020.08.20 (PDF: 1496KB) 
株式会社 登米村田制作所 ISO9001:2015 2002.06.10 BV 3965764 2020.09.18 (PDF: 3831KB) 
株式会社 富山村田制作所 ISO9001:2015 1997.12.01 BV 4087578-3A 2021.10.19 (PDF: 1228KB)
株式会社 WAKURA村田制作所 ISO9001:2015 1993.04.28 BSI  FM 24035 2020.06.22 (PDF: 514KB)
Foshan Murata Minmetals Materials Co., Ltd (中国 佛山) ISO9001:2015 2015.05.07 BV CNGZ301820-UK 2021.05.06 (PDF: 750KB)
Murata Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.
(马来西亚)
ISO9001:2015 1997.02.28 SIRIM QMS00417 2021.02.27 (PDF: 312KB)
Murata Electronics Singapore (Pte. ) Ltd. (新加坡) ISO9001:2015 1999.11.03 TÜV SÜD 99-2-1085 2021.09.20
Murata Electronics Singapore (Pte.) Ltd. Tuas Plant (新加坡) ISO9001:2015  2007.07.11 TÜV SÜD 98-1-0094 2022.07.21 (PDF: 1056KB) 
Murata Electronics (Thailand) . Ltd. (泰国) ISO9001:2015 1998.03.17 DQS 438865 QM15 2021.09.10 (PDF: 473KB)
Murata Electronics (Thailand), Ltd. Limited (Zone3) (泰国) ISO9001:2015 2013.09.13 DQS 488000 QM15 2021.07.04 (PDF: 332KB)
Murata Electronics Oy (芬兰) ISO9001:2015 2008.02.20 BSI  FM 534871 2021.08.19 (PDF: 398KB) 
Murata Energy Device Wuxi Co., Ltd.
(中国)
ISO9001:2015 2002.07.26 CQC  00117Q37519R6L/3200  2020.09.15  (PDF: 1251KB) 
Murata Integrated Passive Solutions (法国) ISO9001:2015 2015.12.02 afaq 2009/34410.7 2021.08.17 (PDF: 148KB)
Philippine Manufacturing Company of Murata Inc.
(菲律賓)
ISO9001:2015 2014.05.06 BV 4184721 2020.05.05 (PDF: 436KB) 
深圳村田科技有限公司 (中国) ISO9001:2015 2008.1.23 DQS 20002676 QM15 2020.12.12 (PDF: 50KB)
台湾村田股份有限公司 (台湾) ISO9001:2015 1993.11.26 ETC 5E8Y001-01 2021.01.18 (PDF: 216KB)
无锡村田电子有限公司 (中国) ISO9001:2015 1999.05.12 DQS 20003562 QM15 2021.07.11 (PDF: 463KB)
Murata Electronics North America, Inc, Duluth ISO9001:2015 2004.05.05 DQS 10002735QM15 2021.06.10 (PDF: 463KB)
Murata Power Solutions Inc. (美国: Westborough) ISO9001:2015 2012.01.21 NQA 15191 2021.01.05 (PDF: 178KB)
Murata Power Solutions (Toronto) ULC (加拿大) ISO9001:2015 2006.02.27 BSI FM 505597 2021.02.26 (PDF: 370KB)
Murata Power Solutions (Milton Keynes) Limited
(英国)
ISO9001:2015 1991.09.17 BSI FM 13273 2019.12.22 (PDF: 262KB)
Murata Power Solutions (Celab) Limited (英国) ISO9001:2015 1987.05.01 BSI FM01178 2020.07.20 (PDF: 73.8KB)
Murata Power Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
(中国 上海)
ISO9001:2015 2007.02.09 SQC 04219Q20008R4M 2022.01.18 (PDF: 194KB)
Dongguan Murata Electronics Co., Ltd (中国 東莞) ISO9001:2015 2015.01.13 BSI FM619716 2021.01.12 (PDF: 456KB)
pSemi Corporation ISO9001:2015 2001.12.05 LRQA 10148767 2021.11.12 (PDF:154KB)
汕頭華鉅科技有限公司(華鉅科技) ISO9001:2015 2003.03.31 CQC 00117Q310871R5M/4400 2020.12.29 (PDF: 296KB) 
汕頭経済特区華建電子有限公司 ISO9001:2015 1997.01.01 CQC 00116Q312345R7M/4400 2020.02.06 (PDF: 254KB)
昇龍東光科技(深圳)有限公司 / 東光電子製造廠有限公司 ISO9001:2015 2007.12.25 CQC 00116Q39493R0L/4404 2019.10.16 (PDF: 590KB) 
珠海市東光電子有限公司 ISO9001:2015 2004.11.3 CQC 00116Q39793R4M/4404 2019.10.31 (PDF: 928KB)
Toko Electronic (Sarawak) Sdn. Bhd. ISO9001:2015 1996.09.18 SIRIM AR0908 2020.09.17 (PDF: 402KB)
越祥電子有限公司 ISO9001:2015 1999.08.26 QUACERT HT032/7.17.19 2020.09.10 (PDF: 216KB)
越華電子有限公司 ISO9001:2015 2007.01.04 QUACERT HT 1352/5.18.19 2021.09.14 (PDF: 379KB)  
东京电波 (株)
电子机器部
ISO9001:2015 2000.10.30 JQA JQA-QMA14604 2021.09.30 (PDF: 2464KB)
东京电波 (株)
(含久慈地区、群马地区)
ISO9001:2015 2016.10.14 JQA JQA-QMA15454 2019.10.13 (PDF:577KB)
 
Murata Electronics Europe B. V.
※包括德国、法国、意大利、荷兰、英国的各个据点在内的多站认证
ISO9001:2015
IATF16949:2016[Remote function]
2015.10.19 Murata Electronics Europe B,V
[Declaration of Conformity]
MEE/09.2018.1 2021.9.14 (PDF: 919KB)

IATF16949认证取得状況


事业所 认证机构对象标准 首次
认证日
认证
机构*1
认证编号 有效期 认证书
株式会社 村田制作所 八日市事业所
第2陶瓷制造部
※关于八日市事业所的ISO/TS16949认证书、分成2分详细的资料发表。
IATF16949:2016
2005.11.08 BV IATF No.322797
BVC No. JPN-20633/TS
2021.08.07 (PDF: 1872KB)
株式会社 村田制作所
EMI事业部
八日市事业所
第4陶瓷制造部
※关于八日市事业所的ISO/TS16949认证书、分成2分详细的资料发表。
IATF16949:2016
2014.08.17 BV IATF No.329827
BVC No. JPN-20919/TS
2021.09.04
(PDF:2972KB)
株式会社 穴水村田制作所  IATF16949:2016 2015.11.25  BV  IATF No.283052
BVC No. JPN-19132/TS 
2020.12.21  (PDF:957KB) 
株式会社 AZUMI村田制作所  IATF16949:2016  2007.11.22
BV
 
IATF No. 333164
BVC No. JPN-21084/TS 
2021.09.08
(PDF: 2500KB)
株式会社 福井村田制作所  IATF16949:2016  2006.12.27
BV
IATF No. 331724
BVC No. JPN-21009/TS 
2021.09.05
(PDF: 3537KB)
株式会社 HAKUI村田制作所 IATF16949: 2016 2005.02.14 BV IATF No.323960
 BVC No. JPN-20407/3-TS
2021.08.13
(PDF: 4318KB)
株式会社 冰见村田制作所
IATF16949:2016
2004.11.12
BV
IATF No. 322630
BVC No. JPN-20407/2-TS
2021.08.07
(PDF: 4236KB)
株式会社 出云村田制作所 IATF16949:2016 2007.11.03 BV IATF No.332044
BVC No. JPN-20997/1-TS
2021.09.05 (PDF:2429KB)
株式会社 IWAMI村田制作所 IATF16949:2016
2014.09.20
BV IATF No.331431
BVC No. JPN-20997/2-TS
2021.09.05
(PDF:1617KB)
株式会社 小松村田制作所
IATF16949:2016
2014.12.22
BV
IATF No.332837
BVC No.JPN-21051/TS
2021.09.08
(PDF: 1807KB)
株式会社 大垣村田制作所 IATF16949:2016 2006.10.30 LRQA IATF No.0305600
LRQA No. 10089062
2021.05.19 (PDF: 1102KB)
株式会社 大垣村田制作所 美祢工厂 IATF16949:2016 2006.10.30 LRQA IATF No.0305603
LRQA No. 10084152
2021.05.19 (PDF: 1131KB)
株式会社 東北村田制作所 郡山事业所
IATF16949:2016
2018.11.26 BV  IATF No. 344044
BVC No. JPN-21593/TS 
2021.11.25  (PDF: 1041KB) 
株式会社 登米村田制作所
IATF16949:2016  2008.10.04
BV
IATF No.332046
BVC No. JPN-21031/TS
2021.09.05
(PDF: 3252KB)
株式会社 富山村田制作所
IATF16949:2016
2003.08.12
BV
IATF No.317586
BVC No. JPN-20407/1-TS
2021.07.16
(PDF: 5085KB)
 Murata Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.
(马来西亚)
IATF16949:2016 2019.03.05  SIRIM  IATF No.0351297
SIRIM No. QMS-AUTO-00179
2022.03.04 (PDF:1167KB)  
Murata Electronics Singapore (Pte. ) Ltd. (新加坡)
IATF16949:2016
2003.09.30
TMS IATF No.0328049
No. 12 111 41706 TMS
2021.08.30
(PDF: 479KB)
Murata Electronics (Thailand) . Ltd. (泰国) IATF16949:2016 2005.02.17 DQS
IATF No.0331310
UL No. 438865 IATF16
2021.09.10 (PDF: 908KB)
Murata Electronics Oy (芬兰) IATF16949:2016 2010.03.16 BSI IATF No. 0323985
BSI No. 517676
2021.08.19 (PDF: 777KB)
Murata Integrated Passive Solutions (法国) IATF16949:2016 2018.08.18 afaq IATF No.0324235
afaq No.36377
2021.08.17 (PDF: 215KB)
Philippine Manufacturing Co. of Murata Inc. 
(菲律賓)
IATF16949:2016
2017.06.01 BV IATF No.322787
BVC No. JPN-20631/TS
2021.08.07 (PDF: 804KB)
无锡村田电子有限公司
(中国 无锡) 
IATF16949:2016
2004.12.10
DQS
IATF No. 0316311
DQS No. 20003562 IATF16
2021.07.11
(PDF: 1664KB)
Murata Power Solutions (Milton Keynes) Limited (UK)
IATF16949:2016
2017.08.31
BSI IATF No. 0318934
BSI No.657051
2021.07.26
(PDF: 788KB)
pSemi Corporation

IATF16949:2016  2012.01.29 LRQA  IATF No. 0287498
LRQA No. 10052057 
2021.01.25  (PDF: 98.8KB) 
Dongguan Murata Electronics Co., Ltd (中国 東莞)
IATF16949:2016
2017.06.07
BSI IATF No. 0316540
BSI No.658037
2021.07.16
(PDF: 809KB)
汕頭華鉅科技有限公司(華鉅科技)
IATF16949:2016
2008.4.14
TÜV NORD
IATF No.0335568
TUV No.44 111 080012
2021.09.24 (PDF: 780KB)
昇龍東光科技(深圳)有限公司
IATF16949:2016
2008.06.24
TÜV NORD
IATF No. 0280667
TUV No. 44 111 080511
2020.12.03
(PDF: 933KB)
珠海市東光電子有限公司
IATF16949:2016
2013.05.08
TÜV NORD
IATF No. 0283675
TUV No. 44 111 130279
2020.12.30
(PDF: 935KB)
TOKO Electronic (Sarawak) Sdn. Bhd.  IATF16949:2016
2007.09.11
TÜV NORD
IATF No. 0301217
TUV No. 44 111 071012
2021.04.23
 (PDF: 692KB)

*1
Afaq: Afnor Certification
ASR: ASR Co. , Ltd.
BSI: The British Standards Institution
BSMI: Bureau of Standards, Metrology and Inspection
BVC: Bureau Veritas Certification
CQC: China Quality Certification center
DQS: DQS. Inc
JQA: Japan Quality Assurance Organization
LRQA: Lloyds Register Quality Assurance
NQA: National Quality Assurance
QUACERT: Vietnam Certification Centre
SIRIM: SIRIM-QAS International Sdn. Bhd
SQC: Shanghai Certification Center of Quality Technology
TÜV NORD: TÜV NORD CERT GmbH
TÜV SÜD : TÜV SÜD PSB Pte Ltd

该认证状况是标题右面所记载的发行时的一览表。

有关最新的信息,请与我们的销售代表联系进行查询。

ISO/TS16949: 2009
IATF No. 266432
  BVC No. JPN-18495/TS
IATF No. 266432
  BVC No. JPN-18495/TS
IATF No. 266432
  BVC No. JPN-18495/TS