PTGL系列/PTC热敏电阻
引线型/用于过载电流保护

PTGL Series
PTGL系列,可以广泛用于电路短路等过载电流保护以及电源启动时突入电路的抑制等终端产品中。
利用陶瓷材料,具有高可靠性,实现了设备的免维护,安全性也提高了。
另外,利用本公司的精湛陶瓷技术,有业界超小阻抗值偏差(±10%)的小型窄公差系列,也有应对大电流、高压系列,可以满足客户不同的需求。

  基础知识   选择方法   型号表示法  
技术术语

SubTitleIconNo01 窄偏差 30V系列

SubTitleIconNo02 窄偏差 51V系列

SubTitleIconNo03 窄偏差 60V系列

SubTitleIconNo04 窄偏差 140V系列

SubTitleIconNo05 16V系列

SubTitleIconNo06 24V系列

SubTitleIconNo07 30V系列

SubTitleIconNo08 32V系列

SubTitleIconNo09 56V系列

SubTitleIconNo10 80V系列

SubTitleIconNo11 125V系列

SubTitleIconNo12 140V系列

SubTitleIconNo13 250V系列

SubTitleIconNo14 265V系列

SubTitleIconNo15 汽车级 16V系列

SubTitleIconNo16 汽车级 30V系列

SubTitleIconNo17 汽车级 51V系列

SubTitleIconNo18 汽车级 60V系列

SubTitleIconNo19 汽车级 140V系列

SubTitleIconNo20 突入电流抑制用280V[推荐100μF以下使用]

SubTitleIconNo21 突入电流抑制用280V[推荐100μF以上使用]